Efm - External Financial Management

External Financial Management SL

ESADECREAPOLIS
Avda. Torre Blanca, 57
B19 - B20
08172 Sant Cugat del Vallès - Barcelona
+34 935 572 398
info@efinancialm.com
Legal
©2021
Made by 4funkies
Per a empreses de
qualsevol
dimensió
I en qualsevol etapa

Començant

Quan s’engega un negoci, allò que més inquieta és saber si podrem portar-lo endavant, si el model de negoci permetrà que es converteixi en una empresa sòlida, si aquella idea generarà activitat, rendibilitat i recursos per ser sostenible en el temps. Per això és imprescindible fer un bon pla de negoci, per saber com ho farem, quin recursos necessitarem, com enfocarem la cerca de finançament.

Tan important com obtenir recursos per començar és conservar-los i fer-los créixer, aconseguir que el projecte es converteixi en realitat i evolucioni. Com que el més segur és que s’haurà d’adaptar el model de negoci, es fa imprescindible tenir informació fiable per a la presa de decisions i actuar. Per això és important disposar d’una comptabilitat completa, fiable i puntual, una comptabilitat intel·ligent.

Creixent

Els somnis i els plans, en el món real, necessiten disposar de recursos per convertir-se en realitat. La supervivència comença per assegurar-los; la planificació de tresoreria ens ajudarà a anticipar-nos a les situacions de tensió i a gestionar els sobrants.

I serà la base per gestionar de manera estratègica l’obtenció de més recursos a través de la negociació bancària, l’entrada d’inversors o el finançament públic.

La millor manera d’arribar al destí és tenir un bon mapa i anar controlant que seguim en la direcció correcta. Per això el control pressupostari es converteix en l’instrument clau per aconseguir els objectius; pressupostar correctament i analitzar les desviacions de manera àgil ens ajudarà a arribar a bon port.

Per evitar problemes de tresoreria el millor és assegurar la rendibilitat del negoci, segmentar la informació econòmica rellevant a través de la comptabilitat analítica. Conèixer la rendibilitat per client, producte, servei, punt de venda ens permetrà saber sobre quins costos actuar per incrementar el marge o quins clients aporten més al nostre marge de contribució. Això ens permet millorar les nostres operacions i també prendre decisions comercials clau.

 

Per tal que la informació obtinguda sigui pràctica i aporti valor és important que la seva obtenció sigui fàcil; és molt útil comptar amb uns procediments de treball que assegurin tant l’eficàcia en la gestió com un control intern adequat.

L’operativa de les empreses actuals està lligada a l’existència de software de gestió que cobreix les àrees clau del model de negoci. La coordinació de les implantacions informàtiques és vital per a què els resultats siguin els esperats.

Si tot va bé, la direcció es va allunyant del dia a dia i la informació completa objectiva i puntual es fa cada vegada més necessària; l’entrada de socis o la creació de filials requereixen un reporting fiable, complet i a temps.

El creixement ens porta a crear estructures internacionals, gestionant diverses organitzacions en països diferents que sovint neixen purament comercials o productives. Però saber què hi passa és vital per evitar riscos inesperats; per això, la gestió del controlling internacional es fa imprescindible.

Millorant

La millora contínua és una necessitat imperiosa per mantenir l’avantatge competitiu del model de negoci.

La revisió i optimització de l’àrea econòmica de l’empresa repercuteix sempre en el conjunt de les operacions de l’organització. Si el projecte afecta totes les àrees de l’empresa i implica la mobilització de recursos, és molt interessant disposar d’un pla de viabilitat que ens ajudi a decidir i, alhora, a convèncer qui hagi d’aportar fons.

Sovint ens trobem davant de decisions que intuïm de gran envergadura, obrir nous punts de venda, tancar centres, implantar-se en països llunyans, contractar més col·laboradors, i tot depèn de múltiples factors relacionats entre si. Aleshores un pla estratègic bàsic lligat a un pla d’accions concretes i realitzables ens ajudarà a posar ordre i arribar al nostre objectiu.

Tots sabem que la clau de la gestió és una combinació de bones pràctiques i bona execució, que és el mateix que dir un bon equip amb prou coneixement, aprendre, millorar. La formació sosté la millora contínua i la motivació.

 

En ocasions, ens trobem en situacions en què requerim un departament financer expert per continuar amb els nostres plans, però les circumstàncies ens impedeixen disposar de personal propi. És el moment de pensar en una actuació d’interim management i potser coordinar-lo després amb una selecció de personal.

No sabem quantes crisis econòmiques tindrà un país determinat, però els empresaris/àries sabem que totes les empreses presenten crisis, ja siguin de producte, de socis, de finançament o de creixement. Disposar d’una conselleria professional ens ajudarà a fer front a les situacions més ben preparats.

Que
emprenen

 • Pla de negoci
 • ·
 • Cerca de finançament
 • ·
 • Comptabilitat intel·ligent

Que
creixen

 • Planificació de tresoreria
 • ·
 • Negociació bancària
 • ·
 • Control pressupostari
 • ·
 • Comptabilitat analítica
 • ·
 • Procediments
 • ·
 • Coordinació informàtica
 • ·
 • Reporting
 • ·
 • Controlling internacional

Que
milloren

 • Optimització de l'àrea econòmica
 • ·
 • Pla de viabilitat
 • ·
 • Pla estratègic
 • ·
 • Formació
 • ·
 • Selecció de personal
 • ·
 • Conselleria professional

Informació relativa al compliment de l'article 10 LSSICE

TITULAR: external financial management sl
NIF: B64396922
ADREÇA: ESADECREAPOLIS, Avda. Torre Blanca 57, B19 - B20. Sant Cugat del Vallès. 08172 Barcelona

Protecció de dades personals

Les dades de caràcter personal que es recullen a través de la pàgina web són utilitzades únicament a efectes de prestar els serveis sol·licitats així com procedir a la facturació dels mateixos. Les seves dades seran ubicades en fitxers titularitat d’external financial management sl, a efectes de facturació i seran arxivades pel període de temps legalment necessari. Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per escrit a external financial management sl, ESADECREAPOLIS, Avda. Torre Blanca 57, B19 - B20. Sant Cugat del Vallès. 08172 Barcelona, o al nostre correu electrònic, o al nostre correu electrònic info@efinancialm.com.

Propietat intel·lectual i responsabilitat sobre els continguts

Queda prohibit qualsevol ús de tots els continguts de la pàgina web, concretament sobre els textos, disseny i codi font, sense l’autorització expressa dels seus titulars. Qualsevol ús no permès serà degudament perseguit pels propietaris legítims.

El titular de la pàgina web no es fa responsable dels continguts a què es dirigeixen els enllaços ubicats en la mateixa, segons allò que estableix l’article 17 de la LSSICE.